17 Regionale Landschappen in Vlaanderen behouden en versterken natuur, landschap, erfgoed/identiteit en recreatie. We brengen inwoners en partners samen rond een wervend verhaal over natuur en landschap dat inspireert en voor verbondenheid zorgt.

Integrale landschapsbenadering - In onze cultuurlandschappen hebben zowel natuur als mensen hun verhalen en gebruiken gegoten in de mal van het omgevende landschap. Het is die Ďvergroeiingí die de Regionale Landschappen koesteren en we kijken daarbij steeds graag over muurtjes.

Denken, doen en inspireren - Regionale Landschappen hebben een brede blik op de regio vanuit unieke terreinkennis. We zorgen steeds voor maatwerk op basis van lokale kansen om inwoners en bezoekers nauwer in contact te brengen met streekeigen natuur en landschap.

Positief, creatief en efficiŽnt - Samenwerking, overleg en expertise zijn de positieve krachten waarmee RLíen natuur en landschap versterken. Dankzij de vzw-structuur kunnen we snel en efficiŽnt zorgen voor resultaten, met inhoudelijke en financiŽle inbreng van eigenaars en partners als multiplicator.  

 
info@regionalelandschappen.be